1. כנס להגדרות -> מנהל אפליקציות -> מצא ומחק את כל האפליקציות שקשורות ל-AppWorld (בדר”כ תמצא 2).
2. אתחל את המכשיר.

לגירסה 5:
3. תוריד את קובץ ה-RAR למחשב מכאן: 
http://blogberry.info/hosting/BBApps/AppWorld/AppWorld_1033/BlackBerryAppWorld.rar
4. פתח אותו במחשב.
5. הורד את BBSAK מכאן: http://bbsak.org/request.php?f=BBSAKv1.9.11_Installer.msi
6. התקן אותו.
7. חבר את המכשיר למחשב והרץ את BBSAK… הקלד את הסיסמא שלך וחכה שניה למסך הפתיחה (ואל תגע בכלום חוץ ממה שכתוב פה בהמשך).
8. גש לטאב האמצעי (Modify CODs) ולחץ על “Install JAD”/
9. תפנה אותו לקובץ JAD שיצא מה-RAR שפתחת.
10. אחרי שתקבל הודעה שסיים, סגור את BBSAK, נתק את המכשיר ואתחל אותו (למקרה שהוא לא עשה את זה לבד).

לגירסה 6:
3. גש מהמכשיר ללינק הזה ותתקין אותו:
http://blogberry.info/hosting/BBApps/appwold/AppWorld2.jad
4. אתחל את המכשיר.

תודה למשתמשי בלוגברי על המדריך הפשוט והנוח.